OM: Jiloba Hälsa och utveckling drivs av Jeanette Heilmann. Jeanette har arbetat med områdena hälsa, lärande och utveckling med grupper och organisationer i snart 25 års tid. Med allt ifrån grundskoleelever med metoder som rollspel och  värderingsövningar till 

ledare och medarbetare i dialogmöten i kraftfullt förändringsarbete. Basen i förhållnings- och arbetssätt är Fil.kand. i Pedagogik och Health promotion och Fil. mag. i Samhällsförändring och social handling. Arbetet utgår ifrån nyckelord som dialog, medskapande, delaktighet, processorienterat lärande, samverkan, normkritik, reflektion och utveckling. Metoder som tillämpas vid workshops är bland annat The Future Café och Framtidsverkstäder.

Psykisk hälsa är ett område som ligger Jeanette varmt om hjärtat. Att lyfta rollen som medmänniska och möjligheten att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, förebygga  självmord och rädda liv är ett livslångt engagemang. Jeanette är en stolt huvudinstruktör i MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa och verkar på uppdrag av NASP, Karolinska institutet 

med att utbilda nya instruktörer i Sverige. Sedan 2013 har Jeanette samordnat det skånska nätverket för instruktörer i MHFA och verkat för dess tillväxt från 8 till ca 250 instruktörer. Instruktörerna verkar i majoriteten av de skånska kommunerna samt andra organisationer i Skåne. Av de ca250 utbildade instruktörerna, har majoriteteten blivit utbildade av Jeanette tillsammans med annan huvudinstruktör.

Tjänster som Jiloba erbjuder finns hämtade av de kunskaper och erfarenheter som gjorts av de lokala, regionala och nationella uppdrag Jeanette har haft och har. I implementeringsstödet till organisationer och verksamheter integreras tvärsektoriella områden såsom folkhälsoarbete, social hållbarhet, psykisk hälsa, äldres psykiska hälsa, suicidprevention, förbättringskunskap och normkritik.

FILOSOFI: Det är i mötet med andra som vi kan optimera vårt liv, göra intryck och avtryck, göra skillnad för andra och oss själva. Det är i mötet vi lär om oss själva, om andra och vår omvärld. Vi utvecklas. Vår möjlighet till utveckling, i stunden och i förlängningen, har ett nära samband med vår hälsa, hur vi mår.

© Copyright Jiloba Hälsa och Utveckling.
info@jiloba.se  0738-35 20 02