• UTBILDNING

MHFA FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA

Psykisk ohälsa är en folksjukdom och den överlägset största orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Mental Health First Aid,  på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram som utvecklats i Australien. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att rädda liv och ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska institutet handhar ackreditering gällande kurser inom MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa. 

Mer information: https://ki.se/nasp/start https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

  • UTBILDNING
  • FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA

Jiloba Hälsa och utveckling arrangerar kurser i MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa i samarbete med Skånes kommuner: 

Under 2022 arrangeras 5 dagars instruktörskurser vecka 37 och 50, se mer i kalendariet på Skånes kommuners hemsida.  

Fler tjänster:

  • PROCESSLEDNING.
  • FÖRELÄSNINGAR INOM SAKOMRÅDEN, SE MER OM JILOBA.
  • KURS I ACT – ATT HANTERA STRESS OCH FRÄMJA HÄLSA, LÄNK KOMMER.
© Copyright Jiloba Hälsa och Utveckling. 
info@jiloba.se  0738-35 20 02