Tjänster

Jiloba erbjuder tjänster inom områden som psykisk hälsa, suicidprevention och folkhälsa utifrån den senaste sakkunskapen och mångårig erfarenhet av att utöva följande uppdrag. 


Kartläggning och utredning

Behöver din/er verksamhet tillfällig hjälp med kartläggning och utredning? Med god vana att ta sig an komplexa frågeställningar och paketera till verksamhetsnära användbarhet bistår Jiloba er. 


Utbildning och kurser

Jiloba anordnar och genomför utbildningar och kurser inom psykisk hälsa och att rädda liv från självmord s k suicidprevention. Jiloba anordnar även kurser inom ACT och existentiell hälsa. 


Process- och implementeringstöd

Din verksamhet har möjlighet att få ett skräddarsytt paket av strukturerat stöd för er process som kan innehålla workshops, föreläsning och rådgivning under en avgränsad tid. 


Föreläsning

Boka en föreläsning som ger en sammanhangsmarkering för starten av ert övergripande arbete eller till en bredare publik som ni arbetar för. 


Ett kinderägg

Utbudet av tjänster är stort.
Jiloba skräddarsyr paket som innehåller flera tjänster i ett paket. 


Rådgivning

Jiloba anlitas regelbundet som sakkunnig och ger råd och vägledning till personer i en nyckelposition med ansvar för övergripande arbete. 


Handlingsplaner

Att ta fram handlingsplaner med aktiviteter och ett innehåll som är evidensbaserat och syftar till att fungera långsiktigt för ett tvärsektoriellt arbete är ett hantverk. Jiloba bistår i hela eller delar av en sådan process. 


Facilitering

Ta stöd av Jiloba att leda en grupp till konkreta aktiviteter utifrån ett tema. Faciliteringen av er process sker utifrån metoder som Framtidsverkstad och The Future Café metoden.