Om Jiloba

Jiloba Hälsa och utveckling drivs av Jeanette Heilmann.

2018 startades företaget av Jeanette för att möjliggöra en plattform för utbildning, samordning och nätverksbyggande inom psykisk hälsa och suicidprevention.  Uppdrag i företaget har kombinerats med arbete på Suicide Zero. Jeanette har arbetat i organisationen i fyra år som kunskapsstöd och organisationens utredare samt som Regionansvarig för Skåne och Blekinge. Sedan juni 2024 skalar Jiloba upp verksamheten i företaget och verkar som konsult med olika tjänster.

Jeanette har arbetat med områdena hälsa, lärande och utveckling med grupper och organisationer i 30 års tid. Målgrupper har varit alltifrån skolor och grundskoleelever och  metoder som rollspel och värderingsövningar, till ledare och medarbetare i dialogmöten i kraftfullt förändringsarbete. 

Basen i förhållnings- och arbetssätt är Fil.kand. i Pedagogik och Health promotion och Fil. mag. i Samhällsförändring och social handling. Jilobas arbete utgår ifrån nyckelord som dialog, medskapande, delaktighet, processorienterat lärande, samverkan, normkritik, reflektion och utveckling. The Future Café och Framtidsverkstad är metoder som bland annat tillämpas vid workshops.

Psykisk hälsa och förebygga självmord är ett område som Jeanette är besjälad av. Att lyfta rollen som medmänniska och möjligheten att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, förebygga självmord och rädda liv är ett livslångt engagemang. Jeanette är stolt huvudinstruktör i MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa och verkar på uppdrag av NASP, Karolinska institutet med att utbilda nya instruktörer i Sverige.

Sedan 2013 har Jeanette samordnat det skånska nätverket för instruktörer i MHFA och är initiativtagare till den skånska tillväxten som inneburit att gå från 8 instruktörer till ca 400 instruktörer. Detta arbete har skett tillsammans med och möjliggjorts av Skånes kommuner och av de skånska kommunerna. Instruktörerna verkar i majoriteten av de skånska kommunerna samt andra organisationer i Skåne. Av de ca 400 utbildade instruktörerna, har majoriteten blivit utbildade av Jeanette tillsammans med annan huvudinstruktör.

Tjänster som Jiloba erbjuder finns hämtade av de kunskaper och erfarenheter som gjorts av de lokala, regionala och nationella uppdrag Jeanette har haft och har. I implementeringsstödet till organisationer och verksamheter integreras tvärsektoriella områden såsom folkhälsoarbete, social hållbarhet, psykisk hälsa, äldres psykiska hälsa, suicidprevention, förbättringskunskap och normkritik.

Hoppets bärare

Jiloba inspireras av kraften från natur- och växtlivet i allmänhet och i synnerhet av ”Hoppets bärare”, det kinesiska tempelträdet, Ginkgo biloba.

Ett unikt träd som har rötter tillbaka till dinosauriernas tid. Ett träd som kan bli runt 1000 år med en motståndskraft

som till och med överlever atombomber.

Vi människor kan ge varandra hopp om en morgondag, att det går att överleva och växa trots svårigheter, att vi utvecklas om vi lever i samklang med vår omgivning.