Rådgivning

Arbetar du med ett kommunalt- eller regionalt övergripande uppdrag inom suicidprevention, psykisk hälsa och/eller inom folkhälsoområdet? Eller verkar du inom ett företag som arbetar med att öka kunskapen hos medarbetare kring psykisk hälsa? Att vara huvudansvarig för ett komplext uppdrag är många gånger ett ensamt arbete. Det finns alltid behov av att bolla, inspireras av andras exempel och få vägledning.
Maila gärna jeanette.heilmann@jiloba.se så pratar vi vidare.