Process- och implementeringsstöd

Ska ni föra in ett nytt område i befintlig verksamhet? Där arbetet kan underlättas av en kick-off, en ram och inspiration från andra verksamheters liknande arbete?
Din verksamhet har möjlighet att få ett skräddarsytt paket av strukturerat stöd för er process som kan innehålla workshops, föreläsning och rådgivning under en avgränsad tid. Passar väl för områden såsom kunskapsstyrd vård, suicidprevention, psykisk hälsa, folkhälsa/social hållbarhet både i ett inledande skede och som en uppföljning av pågående arbete.
Jeanette lutar sig bland annat emot metoder inom förbättringskunskap. Dessa metoder har tillämpats i rollen som utvecklingsledare där Jeanette varit mångårigt verksam som stöd till verksamhetschefer och verksamheter inom primärvård, sjukhus och kommuner. 
Önskas ett produktblad på olika förslag på upplägg?
Börja med att skicka in en bokningsförfrågan som ger mer information.