Handlingsplaner

Hur ska organisationen förhålla sig till ett nytt övergripande område? Hur skapa entusiasm och inspiration i konkurrens med andra arbetsuppgifter och andra uppsatta mål? Hur går vi från ord till handling? 
Jiloba bistår organisationer och verksamheter att i hela eller delar av processen ta fram handlingsplaner med aktiviteter och ett innehåll som är evidensbaserat och syftar till att fungera långsiktigt för ett tvärsektoriellt arbete. 

Erfarenhet plockas från bland annat uppdraget att ansvara för och arbeta fram Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering för medborgare och medarbetare. En plan som klubbats av Kommunfullmäktige att gälla i tio år. Genom samarbete med Jiloba står ni på en gedigen grund. Ansvar för processer och framtagande av övergripande handlingsplaner har genom åren skett i sju kommuner. Utöver anställningar har Jiloba bistått ett stort antal kommuner stöd i sitt handlingsplanearbete, både som konsult och senast inom ramen för arbetet på Suicide Zero.   

Vänligen ge en kort bakgrund om era behov och önskemål i bokningsförfrågan.
Jiloba återkommer till dig!