MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Kurser med inriktning - ungdom, vuxen eller äldre

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att rädda liv och ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. 

Kurs: MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Målgrupp: Företag, kommun, region, förbund, lärosäten. Kursen är allmängiltig och har därför en bred målgrupp.

Kurstillfällen: Inriktning vuxna och äldre - 12 h. 2 dagar alternativt 4 tillfällen á 3 h.

Inriktning ungdomar - 14 h.  2 1/2 dagar alternativt 4 tillfällen á 3 1/2 h.

Kursen genomförs fysiskt med två instruktörer för ca 20 deltagare.  

Kursledare: Jeanette Heilmann tillsammans med instruktörskollega.