Föreläsning

"Att möta deltagare/publiken där de är och ta dem till nya tankfulla platser". Det är ett mål och en inriktning som Jeanette Heilmann som van föreläsare arbetar efter. Ni får en skräddarsydd föreläsning utifrån gripande ämnen som psykisk hälsa och suicidprevention. 
Boka en föreläsning som ger en sammanhangsmarkering för starten av ert övergripande arbete eller till en bredare publik som ni arbetar för.