ACT - att hantera stress och främja hälsa

En kurs med konkreta verktyg för att skapa ett liv mer i balans och minska stress

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” har bevisats ge goda effekter i ett tiotal vetenskapliga forskningsstudier. En av dessa studier är för närvarande publicerad i en vetenskaplig tidskrift. ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” är en kurs på totalt 12 timmar och handlar om att hjälpa unga vuxna och vuxna att hantera stress och psykisk ohälsa. ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. I den här kursen är fokus inte på terapi utan på träning. Sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. 

Jiloba anordnar kurser i egen regi och tillsammans med samarbetspartners. 

Kurs: ACT - att hantera stress och främja hälsa

Målgrupp: Företag, kommun, region, förbund, lärosäten. Rekommenderad gruppstorlek är 12-25 deltagare.

Kursledare: Jeanette Heilmann

Kurstillfällen: 4 kurstillfällen á 3 timmar.

Plats för kursen: Efter överenskommelse